ולכאן הגענו כדי לסחוט מעצמינו כמה שיותר אמנות
לפני שנזרק לפח זבל